Tlf: +47 481 86 767

E-post: kurs@marinhelse.no

Påmelding

Fiskevelferdskurs Settefisk - Skjervøy

Pris: 4 725 kr per person 

Beskrivelse:

Kurset består av to fulle dager pakket med praktisk relaterte temaer som skal ta oss gjennom hele settefiskproduksjonen fra før inntak av rogn til utsett av sjøklar smolt, med et konstant blikk på fiskevelferd og bærekraft i produksjonen. Kurset er i stadig utvikling og følger dagens praksis hvor noen temaer er tatt ut av programmet siden første gang vi holdt kurset og nye er kommet til. Fiskevelferdskurset er oppdatert med det siste av det siste fra 2019.

Vi setter søkelys på «beste praksis settefisk», en egen produksjonsmanual for smolt som MarinHelse AS har jobbet med de siste 10 årene. Interessen gjennom totalt 15 timer kurs holdes oppe av blant annet med relevante små filmsnutter fra alle mulige produksjonssituasjoner, og det er i tillegg lagt opp til gruppearbeid og kunnskapsquiz.

Kurset går over to dager og leder oss kronologisk gjennom produksjonen i et settefiskanlegg fra rognstadiet til fisken er smoltifisert og klar for sjøsetting med et hovedblikk på fiskens behov og forutsetningene for at den skal trives gjennom denne delen av produksjonssyklusen.

Den første kursdagen har hovedfokus på de generelle grunnprinsippene knyttet til fiskevelferd mens dag to implementerer disse prinsippene i de daglige gjøremålene som en produksjon av smolt forutsetter.

Kursinnhold:

Kursprogram Dag 1: Spesiell del (Mandag 17. februar)
0800-0845: En god produksjonsplan basert på fiskens biologi og fysiologi
0900-0945: Ny oppdrettsteknologi nye velferdsutfordringer, fiskens karmiljø
1000-1045: En god barndom gir et bedre grunnlag for fremtidig prestasjon og trivsel
1100-1145: Fôring i settefiskanlegg
1200-1245: De fem viktigste sykdommene i settefiskproduksjonen
1300-1345: Lunsj
1400-1445: Håndtering av settefisk, generelle aspekter og dybdefokus
1500-1545: Hva er en god smolt?

Kursprogram Dag 2: Generell fiskevelferd (Tirsdag 18. februar)
0900-0945: Hva ligger i begrepet dyrevelferd og hvordan kan det måles?
1000-1045: Lover og regler knyttet opp mot dyrevelferd
1100-1145: Fiskens naturlige livssyklus og behov
1200-1245: Kan fisk føle smerte ?
1300-1345: Lunsj
1400-1445: Hvordan kan vi redusere fiskens opplevelse av frykt og stress i oppdrett?
1500-1545: Oppdrettsmiljø og fiskevelferd

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.