Tlf: +47 481 86 767

E-post: kurs@marinhelse.no

Påmelding

Fiskevelferdskurs på Skervøy – Matfisk

Pris: 4 725 kr per person

Beskrivelse:

Kurset består av to fulle dager pakket med praktisk relaterte temaer som skal ta oss gjennom hele matfiskproduksjonen fra smoltutsett til levering av slaktefisk, med et konstant blikk på fiskevelferd og bærekraft i produksjonen. Kurset er i stadig utvikling og følger dagens praksis hvor noen temaer er tatt ut av programmet siden første gang vi holdt kurset og nye er kommet til. Fiskevelferdskurset er oppdatert med det siste av det siste fra 2019.

Interessen gjennom totalt 15 timer kurs holdes oppe av blant annet med relevante små filmsnutter fra alle mulige produksjonssituasjoner, og det er i tillegg lagt opp til gruppearbeid og kunnskapsquiz. Kurset går over to dager og leder oss kronologisk gjennom produksjonen i et matfiskanlegg. I perioden fra en laksesmolt blir satt i havet til den er slakteklar skal den gjennom flere årstider som alle har sine utfordringer. Laksen må i denne perioden sannsynligvis gjennom flere former for håndteringer, noe som stiller store krav både til de som planlegger produksjonen og de som operer på merdkanten og i arbeidsbåtene. Kurset tar oss med på en faglig reise gjennom operasjonene med hovedmål å finne de løsningene som ivaretar fiskens behov på best mulig måte. Den første kursdagen har hovedfokus på de generelle grunnprinsippene knyttet til fiskevelferd, mens dag to implementerer disse prinsippene i de daglige og sykliske gjøremålene som en produksjon av laks forutsetter.

Kursinnhold:

Kursprogram Dag 1: Generell fiskevelferd (tirsdag18. februar)
0900-0945: Hva ligger i begrepet dyrevelferd og hvordan kan det måles?
1000-1045: Lover og regler knyttet opp mot dyrevelferd
1100-1145: Fiskens naturlige livssyklus og behov
1200-1245: Kan fisk føle smerte?
1300-1345: Lunsj
1400-1445: Hvordan kan vi redusere fiskens opplevelse av frykt og stress i oppdrett?
1500-1545: Oppdrettsmiljø og fiskevelferd  

Kursprogram Dag 2: Matfisk del (onsdag 19. februar)
0800-0845: Hvordan kan vi følge velferdsutviklingen gjennom produksjonen
0900-0945: Ny oppdrettsteknologi nye velferdsutfordringer
1000-1045: Lusa sin betydning i et fiskevelferdsperspektiv
1100-1145: Fôr og fôring knyttet til fiskevelferd
1200-1245: De fem viktigste sykdommene i matfiskproduksjonen
1300-1345: Lunsj
1400-1445: Håndtering av fisk, generelle aspekter
1500-1545: Håndtering av fisk, knyttet til forskjellige typer operasjoner

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.