Tlf: +47 481 86 767

E-post: kurs@marinhelse.no

Påmelding

Fiskevelferdskurs for matfiskanlegg – Skjervøy 26.-27.2.2019

 

MarinHelse gjennomførte en total revidering av fiskevelferdskursene i 2017 og har etter alle de gode tilbakemeldingene bestemt oss for å fortsette i samme retning, men uansett gjort ytterligere justeringer foran årets kurssesong.

Vi har hatt et klart ønske om å aktivisere kursdeltakerne på en bedre måte enn det som har vært tilfellet tidligere. Derfor vil fiskevelferdskursene også i år foregå som «rundebordskonferanser». Dette innebærer at vi plasserer kursdeltakerne på flere bord og at vi i etterkant av hvert foredrag har en diskusjon rundt bordet knyttet til det aktuelle temaet. På denne måten ønsker vi å oppnå mer diskusjon og aktivitet knyttet til de forskjellige fiskevelferdsaspektene.

For 2018 ser derfor også programmet noe annerledes ut enn tidligere. Vi har tatt inn nye tema og endret vektingen av de forskjellige delene av kurset annerledes enn tidligere år.


Hvert foredrag vil bli på maks 45 minutter og i etterkant er det satt av 15 min til diskusjon.
Kursene er over to dager. Den generelle delen begynner 0900, mens den
spesielle delen starter 0800. Begge dagene avsluttes kurset 1600.

Kursprogram Dag 1: Generell fiskevelferd

0900-0945: Hva ligger i begrepet dyrevelferd og hvordan kan det måles?

1000-1045: Lover og regler knyttet opp mot dyrevelferd

1100-1145: Fiskens naturlige livssyklus og behov

1200-1245: Kan fisk føle smerte ?

1300-1345: Lunsj

1400-1445: Hvordan kan vi redusere fiskens opplevelse av frykt og stress i oppdrett?

1500-1545: Oppdrettsmiljø og fiskevelferd

Kursprogram Dag 2: Spesiell del

0800-0845: Hvordan kan vi følge velferdsutviklingen gjennom produksjonen

0900-0945: Ny oppdrettsteknologi nye velferdsutfordringer

1000-1045: Lusa sin betydning i et fiskevelferdsperspektiv

1100-1145: Fôr og fôring knyttet til fiskevelferd

1200-1245: De fem viktigste sykdommene i matfiskproduksjonen

1300-1345: Lunsj

1400-1445: Håndtering av fisk, generelle aspekter

1500-1545: Håndtering av fisk, knyttet til forskjellige typer operasjoner

 

Deltakeravgift er 4725,- per deltaker.

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.